Direkcija preduzeća se nalazi u Užicu na adresi:


"ENTECO" D.O.O.
Ul. Vukole Dabića br. 1

31000 Užice
Srbija
Kontakt telefon/fax:
+381 (31) 512-388
               511-845
office@enteco.rs


Pogon mehanizacije

Ul. Miloša Obrenovića b.b.
31000 Užice
Srbija
Kontakt telefon/fax:
+381 (31) 562-511
office@zlatibor-mehanizacija.rs

NALAZITE SE U: o nama kontakt